GAC ChuanQi Chuan Qi GA3S Shi Jie By vehicle year Choose a year below to narrow down the data for your vehicleAsk question. Report a bug. Share your notes Mini forum about GAC ChuanQi Chuan Qi GA3S Shi Jie wheel specs

Start a new thread: